Kooveen luistelijat on jaettu ryhmiin mukaillen STLL:n yksinluistelun kilparyhmiä. Yleisimmin luisteluharrastus alkaa luistelukoulusta josta siirtytään TT (Temppuillen Taitavaksi) ryhmään ja sitä kautta opitaan taitoluistelun perusteita.

STLL:n huippu-urheilijan polku määrittää huippu-urheilua ja harrasteluistelijan polku vastaavasti ryhmien toimintaa. Valmennus arvioi luistelijan tilannetta seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Kilpailusarjat ja niihin STLL:n määrittävät kriteerit
  2. Luistelijan potentiaali ja lajiominaisuudet yhdessä motivaation ja sitoutuneisuuden kanssa
  3. Ryhmäkokojen pitäminen sellaisena, että Koovee voi tarjota yksilöllistä ja turvallista valmennusta.